Meer

De twee gezichten van stress

Het woord stress gebruiken we meestal negatief, maar er is ook een goede kant aan stress.

Voordeel van stress?

Als je vermoeid bent geeft stress je extra energie en focus. Af en toe een flinke ‘stressboost’ voelt lekker.

Als jouw genetische aanleg maakt dat je sneller adrenaline (en noradrenaline) produceert dan anderen, dan is dat de eerste stap naar een efficiënter overlevingsmechanisme. Dit is een voordeel op zich, maar in onze huidige samenleving kan dit resulteren in een nadeel. Dat hangt dan af van hoe vaak je stress ervaart.

Prestatievermogen

Prestatievermogen

In de human function curve [Nixon 1976] wordt je prestatievermogen beschreven als functie van de belasting (stress) die je ondervindt. Er is een grens aan wat mensen aankunnen. In het begin ervaar je gezonde spanning en kan jij een optimale prestatie leveren bij een bepaalde mate van stress. In de buurt van de top van de curve ontstaan spanningsklachten, waaronder moeheid, als signaal om het rustiger aan te doen.

Het linkerdeel van de curve is het deel van jouw gezonde functioneren. Het liefst op enige afstand van de top, zodat je nog een zekere reserve bezit om onverwachte bijkomende stressoren het hoofd te kunnen bieden.

In het rechterdeel is jouw functioneren niet meer gezond. Je ervaart al chronische spanning. Elke bijkomende stressor geeft jou direct meer spanning en een verslechtering van jouw functioneren

DNA rapport

Wil je weten hoe jij op stress reageert en hoe jouw prestatie- en herstelvermogen ervoor staat? Genecoach bepaalt jouw genetische aanleg met betrekking tot je stressverwerking en wij bepalen jouw neurotransmitterbalans met betrekking tot je prestatie- en herstelvermogen met de digitale Brain Index.