Meer

Disclaimer

Zie hieronder onze disclaimer.

Disclaimer

GeneCoach heeft de informatie die je op deze website vindt met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. GeneCoach kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan GeneCoach niet instaan.

GeneCoach verstrekt op deze website alleen informatie over zijn eigen producten en diensten en houdt zich het recht voor om daarin zonder mededeling vooraf wijzigingen in aan te brengen.

De website bevat soms verwijzingen naar andere websites die niet door GeneCoach worden onderhouden. Hoewel GeneCoach uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, aanvaardt hij geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren daarvan. Dat geldt ook voor de kwaliteit van producten of diensten die op deze sites worden aangeboden.

Je kunt ervan op aan dat GeneCoach alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen. GeneCoach kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.