Meer

Overspannen of burn-out?

Burn-out en overspannenheid zijn stress-gerelateerde aandoeningen, waarbij je verschillende klachten kunt ervaren zoals vermoeidheid, prikkelbaarheid en emotionele labiliteit.

Overspanning

Volgens de standaard van het Nederlandse Huisartsengenootschap zijn voor de diagnose ‘overspanning’ de volgende vier criteria vereist: spanningsklachten, controleverlies, disfunctioneren en deze zijn niet het directe gevolg van een psychische aandoening.

Burn-out is een bijzondere, ernstige vorm van overspanning. Er zijn hiervoor drie criteria, namelijk: er is sprake van overspanning, de klachten zijn meer dan zes maanden geleden begonnen en gevoelens van vermoeidheid staan sterk op de voorgrond.

Stress en persoonlijke eigenschappen

Wist je dat zowel stress als ook jouw persoonlijke eigenschappen een rol spelen bij het ontstaan van overspannenheid en burn-out?

Je kunt dit vergelijken met autorijden. Als je brandstoftank leeg is, dan stopt je auto.

Maar jij bent geen auto. Je lichaam stopt niet, maar gaat brandstof halen uit je ‘reservetank’! Langdurige overbelasting door stress resulteert in het uitputten van je lichaamsreserves. Hoe meer je jouw reservetank aanspreekt, hoe groter de kans is op het ontwikkelen van gezondheidsklachten. Het gaat niet om de stress zelf, maar om het aanpassen aan je levensomstandigheden. Het kan je verbazen wat de impact van voeding heeft op de preventie van toekomstige klachten en ziekten.

DNA rapport

In jouw DNA rapport wordt in het onderdeel Brein aanleg aandacht besteed aan jouw stress opbouw, stress duur en stress type. Er zijn verschillende genen onderzocht die bijvoorbeeld invloed uitoefenen op jouw opbouw qua snelheid en intensiteit van stresshormonen.

Jouw DNA rapport geeft jou handige tips en praktische adviezen om met stress om te gaan. Het gaat niet om de stress zelf, maar om het adapteren of aanpassen aan je levensomstandigheden.