Meer

Verklaring van GeneCoachIk verklaar hierbij,

1. dat ik deze verklaring heb gelezen, begrijp en er volledig mee akkoord ga,
2. dat ik begrijp dat mijn DNA Plan geen diagnostisch onderzoek is, maar een persoonlijk genetisch onderzoek, waarbij door middel van nieuwe technologieën en wetenschappelijke onderzoeken, inzichten worden verkregen hoe mijn gezondheid te optimaliseren op het gebied van leefstijl, voeding en beweging en dat ik me bewust ben van de voordelen en beperkingen die eruit kunnen ontstaan,
3. dat alle opgegeven persoonlijke gegevens waar zijn en dat het persoonlijk DNA-sample van mij is en niet aan een ander toebehoort, tenzij ik wettelijk bevoegd ben,
4. dat ik in de afgelopen zes maanden geen chemokuur heb ondergaan en dat ik in het verleden geen stamceltransplantatie heb ondergaan, wat zou kunnen resulteren in een onbruikbaar DNA-sample,
5. op de hoogte te zijn van de mogelijkheid dat er in mijn persoonlijke DNA-sample sprake kan zijn van een laag DNA-signaal, wat kan resulteren in ontbreken van genetische informatie, waardoor onderzoeksresultaten ontbreken in het definitieve onderzoeksrapport, maar dat het onderzoek als succesvol zal worden beschouwd indien niet meer dan twee specifieke analyses ontbreken,
6. op de hoogte te zijn van de mogelijkheid om een nieuw sample in te sturen – een zogenaamde recollectie – wanneer er sprake is van een onbruikbaar DNA-sample en waardoor de levertijd wordt vertraagd,
7. op de hoogte te zijn van het feit dat mijn persoonlijk DNA-sample door het uitvoerende laboratorium na het onderzoek vernietigd zal worden,
8. dat GeneCoach, optredend als informatiebeheerder, toestemming heeft om mijn persoonlijke gegevens en persoonlijke DNA-sample, te beheren en verwerken voor uitvoering van het aangevraagde DNA plan,
9. dat ik GeneCoach en, indien aangegeven mijn gezondheidsprofessional via welke ik het genetisch onderzoek aangevraagd heb, in kennis zal stellen van eventuele wijzigingen die zich hebben voorgedaan sinds de tijd dat het persoonlijk DNA-sample is ingediend tot op het moment van het ontvangst van het GeneCoach rapport,
10. dat ik GeneCoach toestemming geef mijn DNA-sample naar het uitvoerende laboratorium te sturen voor mijn genetisch onderzoek,
11. dat ik GeneCoach toestemming geef de resultaten van mijn persoonlijke DNA-profiel, wanneer gekozen is voor een gedrukt rapport, te laten afdrukken in een gecertificeerde drukkerij,
12. dat ik GeneCoach toestemming geef om de kwaliteit van mijn persoonlijk gedrukt DNA-profiel rapport te controleren,
13. dat ik GeneCoach toestemming geef het GeneCoach rapport digitaal, en indien aangegeven gedrukt rapport, aan mijn op het aanvraagformulier ingevulde gezondheidsprofessional te verzenden en af te leveren,
14. op de hoogte te zijn van het feit dat mijn DNA-sample wordt geanalyseerd op basis van de huidige wetenschappelijke onderzoeken en publicaties en is gestandaardiseerd op het Kaukasisch ras (blanke Europeanen),
15. dat ik me niet kan beroepen op de inhoud of informatie geleverd in mijn rapport en dat ik mijn belangrijke persoonlijke en medische beslissingen hierop niet baseer, en dat ik begeleiding van een deskundige gezondheidsprofesional zal zoeken wanneer ik de resultaten van mijn rapport wil verbinden met mijn huidige klachtenbeeld,
16. op de hoogte te zijn van het feit dat GeneCoach de resultaten van het genetisch onderzoek zal bewaren, evenals mijn persoonlijke gegevens vanaf de aanvraag tot de dag dat ik mijn toestemming schriftelijk intrek,
17. op de hoogte te zijn van het feit dat ik het recht heb om mijn persoonsgegevens te controleren, uit te draaien, te kopiëren, bij te werken, te corrigeren, te blokkeren en te verwijderen, dat intrekking van mijn persoonlijke gegevens alleen zal plaatsvinden met een schriftelijk verzoek, welke ik, indien van toepassing, schriftelijk door zal geven aan GeneCoach, Midden Engweg 43, 3882 TS Putten, Nederland.
18. GeneCoach wijst je erop dat op al onze dienstverlening onze algemene voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68762542 en gepubliceerd op onze website van toepassing zijn, tenzij nadrukkelijk anders bepaald of overeengekomen.

GeneCoach respecteert jouw privacy en draagt zorg voor het vertrouwelijk behandelen van jouw persoonlijke informatie. GeneCoach verstrekt of verkoopt geen enkele persoonlijke informatie aan derden, met uitzondering van aan de door jouw aangegeven gezondheidsprofessional.